Hakkımızda


Toplumda yeterince bilinmeyen bu hastalıkla aynı kaderi paylaşan Ömür AKKAYA ve Ali KARS önderliğinde dernekleşme yoluna giderek hem hastaların bilinçlenmesi hemde hasta haklarının korunması için 5 Ocak 2017’de İzmir’de kurulmuştur.

•    Ülkemizdeki İBH hastalarının ve ailelerinin problemlerinin saptanarak bunlara çözüm yolları üretmek, maddi ve manevi katkıda bulunmak,
•    Dernek, gastroenteroloji alanındaki tüm ilerlemeleri takip ederek, gastroenteroloji uzmanları ve hastalar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini en yüksek standartlarda geliştirmeyi amaçlar.
•     Gastroenteroloji bölümü hastaları ve ailelerine hastalığın ne olduğu bu hastalıklar ile başa çıkabilme yöntemlerini,beslenme ve atak dönemlerinde neler yapılmalı konularını kapsayan ‘inflamatuar bağırsak hastaları okulu’ adı altında seminerler düzenlemek.
•    Genç yaşlarda bu hastalığa yakalanan hastaların hamilelik öncesinde,hamilelik sırasında ve sonrasında onları nelerin beklediği ile ilgili bu konuda uzman kişi ve kurumlarla yeterli bilgilendirme için toplantılar tertip etmek.
•    Hasta beslenmesi konusunda hataları en aza indirmek.
•    Hasta haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda bilinçlendirmek hep birlikte olmanın verdiği dayanışma gücüyle ile tedavi süreçlerini kolaylaştırmak.
•    İnflamatuar hasta ve ailelerine motivasyon için sosyal etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek.

Misyonumuz

Ülkemizdeki inflamatuar bağırsak hastalarının ve ailelerinin tıbbi ve hukuki haklarının ne olduğu bu hastaların tedavi süreçleri ve yeni tedavi alternatifleri konusunda hastaları bilinçlendirmek.Hastaların yaşadığı sıkıntıları en aza indirebilmek konusunda yardımcı olabilmek

Vizyonumuz

Etkin çözümler üreterek hastalara ve ailelerine her geçen gün büyüyen ailemizle destek vermek.