Yönetim Kurulu Listesi


 

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALARI VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 • Sevinç Başoğlu
 • Ercan  Başoğlu
 • Halil    Arıcı
 • Sezen  Şahin
 • Gülser Yıldırım Balcı
 • Neslihan  Turan
 • Doğan Dağlı
 • İrfan  Altunkaya
 • Özgür Doğruluk
 • Osman  Filizli
 • Semra Dağdelen Akkaya
 • Esma Kars

YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

•    Derneği yönetmek ve temsil etmek,
•    Derneğin kuruluş amacını gerçekleştirmek için her türlü çabada bulunmak,
•    Derneğin bütçesini ve ana çalışma planını aynen veya değiştirerek onaylamak,
•    Üye olma isteğinde bulunanların bu isteklerini sonuçlandırmak,
•    Derneğin organlarını seçmek,
•    Tüzükte değişiklik yapmak,
•    Derneğin diğer organları veya üyeler tarafından yapılmış olan itiraz, şikâyet ve dilekleri inceleyerek karar vermek,
•    Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya inşası ile derneğe ait taşınmaz malların satılması veya devredilmesi konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
•    Vakıf, sandık ve işletme kurulmasına karar vermek ve bunların kuruluşuna ilişkin senet, yönerge, sözleşme vb. hukuki metinleri görüşerek karara bağlamak,
•    Borçlanma esaslarını tespit etmek ve derneğin borçlanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
•    Dernek faaliyetlerinde görevlendirilecek üyelere ve diğer görevlilere verilecek gündelik, yolluk, telif ücreti, ders ücreti, hizmet bedeli ve sair ödeme miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.